Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phát triển các hệ thống giám sát quản trị mạng
Authors: Hà Vĩnh Anh
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Quản trị mạng; Giám sát
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về quản trị mạng. Lựa chọn công cụ nền tảng quản trị mạng. Xây dựng hệ thống giám sát, quản trị hướng chức năng cam kết dịch vụ.
Description: Luận văn chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5685
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310435.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310435-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,38 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.