Thông tin tài liệu


Title: An toàn mạng AD-HOC
Authors: Nguyễn Đức Hiếu
Advisor: Hoàng Mạnh Thắng
Keywords: Mạng không dây; An toàn
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng không dây. Các chuẩn IEEE 802.11. Thực hiện tấn công lỗ đen và giải pháp phòng chống
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5700
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310410.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1.4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310410-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 232.77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.