Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện và xử lý botnet
Authors: Đỗ Mạnh Việt
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Mạng máy tính; Phòng vệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về botnet. Kỹ thuật phát hiện và cơ chế phòng vệ botnet. Cài đặt và thử nghiệm snort IDS để phát hiện botnet.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5733
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310157.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310157-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 470,92 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.