Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiệu năng hệ thống call center tại Công ty mobifone service
Authors: Bùi Việt Sơn
Advisor: Trương Thị Diệu Linh
Keywords: Tổng đài; Năng suất; Đánh giá
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống call center. Lý thuyết hàng đợi và đánh giá hiệu năng. Đánh giá hiệu năng hệ thống call center.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5734
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310195.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310195-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.