Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu, triển khai ứng dụng Nagvis trong hệ thống giám sát mạng trên nền tảng mã nguồn mở Nagios
Authors: Đặng Đức Duy
Advisor: Ngô Hồng Sơn
Keywords: Mạng máy tính; Giám sát
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống giám sát, nagios và plugin add-on nagvis. Xây dựng mô hình giám sát cho một mạng campus. Cài đặt và thử nghiệm
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5735
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310337.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310337-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 499,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.