Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bài giảng tích hợp cho module tiện cơ bản tại Trường cao đẳng nghề cơ điện - luyện kim Thái Nguyên
Authors: Mạc Thị Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Thiết kế; Trường cao đẳng; Thái Nguyên; Bài giảng
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn của dạy học tích hợp. Những điều kiện tiền đề của môđun "tiện cơ bản" đề thực hiện giảng dạy tích hợp. Thiết kế bài giảng tích hợp và bài tập trắc nghiệm cho môđun 16: tiện cơ bản. Khảo sát ý kiến về bài giảng tích hợp
Description: Luận văn chuyên ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5743
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297426.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297426-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 591,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.