Thông tin tài liệu


Title: Sử dụng công nghệ mô phỏng trong dạy học mô đun "trang bị điện" tại Trường trung cấp nghề số 18 - Bộ quốc phòng
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Nguyễn Xuân Lạc
Keywords: Dạy học; Công nghệ; Mođun
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng công nghệ mô phỏng trong dạy học mô đun. Xây dựng bài giảng mô phỏng trong mô đun trang bị điện của ngành kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tại trường trung cấp nghề. Kiểm nghiệm và đánh giá hiệu quả của bài giảng theo phương pháp mới, ảnh hưởng của nó đến chất lượng đào tạo nghề.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5744
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 297431.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 297431-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 448,68 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.