Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tiền xử lý bản mạch in điện tử thải bằng phương pháp cơ học kết hợp tuyển trọng lực trong môi trường không khí
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Huỳnh Trung Hải
Keywords: Xử lí chất thải \v Luận văn \x Cơ học \x Môi trường không khí
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất thải điện tử. Quy trình thực nghiệm. Kết quả phân tích tách kim loại và phi kim của hai quá trình xử lý cơ học, ảnh hưởng của tốc độ khí đến quá trình phân tách trọng lượng, ảnh hưởng của kích thích hạt đến quá trình phân tách trọng lượng
Description: Luận văn chuyên ngành Môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5754
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310227.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310227-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 330,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.