Thông tin tài liệu


Title: Bài toán giá trị ban đầu trong giải tích Clifford và các ứng dụng công nghệ
Authors: Phạm Huy Bắc
Advisor: Lê Hùng Sơn
Keywords: Giải tích; Công nghệ
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu định lý Auchy-Kovalevskaya cổ điển. Bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết. Giới thiệu công cụ lập trình mathematica. Một số bài toán giá trị ban đầu trong không gian liên kết và bài toán giá trị ban đầu với dữ kiện ban đầu là véc tơ thế.
Description: Luận văn chuyên ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5773
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310298.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310298-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 504,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.