Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang và từ vải chức năng dược liệu chứa vi nang
Authors: Trần Quang Long
Advisor: Chu Diệu Hương
Keywords: Hoạt chất; Vải; Vi nang
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu khả năng giải phóng hoạt chất từ vi nang trong các khoảng thời gian 3h, 6h, 12h, 24h đánh giá mức độ giải phóng hoạt chất, xác hiệu quả sử dụng; Khả năng tạo lực ép của vải dệt kim, ảnh hưởng của lực ép đến khả năng giải phóng hoạt chất; Đánh giá mức độ giải phóng hoạt chất khi kéo giãn vải tạo lực ép lên bề mặt tiếp xúc có chứa vi nang; Xác định lượng hoạt chất được giải phóng
Description: Luận văn chuyên ngành dệt may - thời trang
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5792
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 296266.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 296266-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 250,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.