Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển một hệ thống giám sát các đặt tính áp suất và nhiệt độ của ổ đỡ thủy động
Authors: Phạm Trung Thiên
Advisor: Trần Thị Thanh Hải
Keywords: Thiết bị; Thủy động; Nhiệt độ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bôi trơn. Xây dựng hệ thống đo áp suất và nhiệt độ ổ đỡ thủy động. Kết quả đo áp suất, nhiệt độ màng dầu.
Description: Luận văn chuyên ngành Cơ khí - Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5796
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
 • 297099-tt.doc
    Restricted Access
  • Size : 45,5 kB

  • Format : Microsoft Word

 • Thumbnail
 • 297099.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.