Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và một số giải pháp tăng cường khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Vũ, Thị Thùy Dung
Advisor: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: FDI; Thái Nguyên
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lí luận về đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài,môi trường đầu tư và xúc tiến đầu tư,phân tích và đánh giá thực trạng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/5804
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253001.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253001-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 185,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.