Thông tin tài liệu


Title: Lựa chọn thông số cấu trúc và các giải pháp nâng cao chất lượng điện năng của Hệ thống cung cấp điện đô thị
Authors: Nguyễn Tuyển Tâm
Advisor: Đặng Quốc Thống
Keywords: Điện năng; Hệ thống cung cấp điện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan và quy hoạch lựa chọn cấu trúc lưới điện đô thị. Lựa chọn thông số cấu trúc lưới hạ áp, trung áp, cao áp đô thị khi xét đến chỉ tiêu giá đất đô thị; đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điện năng của Hệ thống cung cấp điện đô thị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/586
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000104415.pdf
      Restricted Access
    • Size : 758,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.