Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên của trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Chất lượng nhân lực; Đại học điều dưỡng Nam Định
Issue Date: 2011
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ giảng viên, phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giảng viên trường Đại học điều dưỡng Nam Định và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6011
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 254097.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 254097-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 85,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.