Thông tin tài liệu


Title: Xác định tổn thất công suất và tổn thất điện năng trong lưới phân phối cả xét tới ảnh hưởng của đồ thị phụ tải
Authors: Đinh Thạc Sinh
Advisor: Phan Đăng Khải
Keywords: Công suất; Điện năng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan các vấn đề chung về phụ tải điện, các nghiên cứu đối với việc mô hình hóa đồ thị phụ tải. Đề xuất phương pháp đẳng trị hóa đồ thị phụ tải từ các số liệu thống kê dưới dạng rời rạc và tính toán thông số. Xác định các thông số cơ bản cho lưới điẹn phân phối tổng quát cung cấp cho Thành phố Hà Nội dựa vào đồ thị phụ tải đẳng trị xây dụng, tính toán tổn thất công xuất và tổn thất điện năng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/602
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000104419.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,64 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000104419-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 55,74 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.