Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng các công cụ phân tích chiến lược vào lựa chọn định hướng các lĩnh vực kinh doanh của Công ty TNHH MTV 319 - Công ty mẹ
Authors: Bùi, Huy Khoa
Advisor: Trần, Văn Bình
Keywords: Quản trị chiến lược; Chiến lược kinh doanh; ông ty TNHH MTV 319
Issue Date: 2011
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhân tố chiến lược của Công ty 319 từ đó đề xuất, lựa chọn định hướng các lĩnh vực kinh doanh của Công ty 319 đến năm 2015
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6074
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 254231.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung chính
    • Size : 1,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.