Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Tổng công ty Đức Giang đến 2015
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Nguyễn, Tiên Phong
Keywords: Quản trị chiến lược; Tổng công ty Đức Giang
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày hệ thống cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh; Phân tích thực trạng môi trường kinh doanh của tổng công ty Đức Giang; Xây dựng chiến lược kinh doanh của tổng công ty Đức Giang đến năm 2015.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6179
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000255200.pdf
      Restricted Access
    • Size : 698,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.