Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng các thiết bị FACTS nhằm điều chỉnh dung lượng bù để giảm tổn thất điện năng trong lưới
Authors: Lê Trí Hoàn
Advisor: Phan Đăng Khải
Keywords: Điện năng; Tổn thất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát về vấn đề bù CSPK và tổn thất điện năng trong hệ thống điện. Các thiết bị Facts trong hệ thống điện. Xác định vị trí dung lượng và phương thức điều khiển của thiết bị bù. Ứng dụng phần mềm PSS/E tính toán cho lưới điện 500KV Việt Nam khi đặt SVC vào các vị trí khác nhau. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/633
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254934.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254934.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 97,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.