Thông tin tài liệu


Title: Phân tích tổn thất điện năng trên đường dây tải điện 500KV
Authors: Nguyễn Văn Bính
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện năng; Tổn thất
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về đường dây siêu cao áp và hệ thống tải điện. Tổn thất công suất và tổn thất điện năng hiệu suất tải điện của đường dây siêu cao áp. Phương pháp tính tổn thất điện năng trên đường dây siêu cao áp 500kV.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/639
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254931.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254931.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 93,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.