Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Anh
Keywords: Hiệu quả sử dụng vốn; Quảng Ninh; Đầu tư xãy dựng cơ bản
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN; Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006 – 2010; Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN cho đầu tư XDCB ở tỉnh Quảng Ninh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6481
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255301.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,89 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255301-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.