Thông tin tài liệu


Title: Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng La Hiên Thái Nguyên từ nay đến 2015.
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Nguyễn, Văn Nghiến
Keywords: Quản trị chiến lược; Công ty CP xi măng La Hiên Thái Nguyên
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung về quản trị chiến lược kinh doanh. Phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng La Hiên và đưa ra hoạch định chiến lược đến năm 2015.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6525
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272214.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272214-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 209,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.