Thông tin tài liệu


Title: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Long Biên trong giai đoạn 20120 - 2020
Authors: Chu, Thị Kim Oanh
Advisor: Trần, Thị Bích Ngọc
Keywords: Giảm tổn thất; Quản trị vận hành; Điện năng; Điện lực Long Biên
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết về tổn thất điện năng và tầm quan trọng quản lý tổn thất điện năng trong công tác kinh doanh của Công ty Điện lực Long Biên. Phân tích thực trạng công tác giảm tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Long Biên. Một số giải pháp tổn thất điện năng tại Công ty Điện lực Long Biên.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6593
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272007.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272007-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 134,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.