Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời của tỉnh Thanh Hóa và khả năng hòa lưới điện quốc gia
Authors: Nguyễn Đình Thái
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Năng lượng mặt trời; Pin mặt trời; Hệ thống điện mặt trời
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về mặt trời và năng lượng mặt trời. Pin mặt trời. Đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời của tỉnh Thanh Hóa. Ứng dụng chương trình RETScreen để tính toán dự án năng lượng mặt trời tại tỉnh Thanh Hóa. Hệ thống điện mặt trời nối lưới.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/661
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254213.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254213-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 122,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.