Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nang cao sự hài lòng của nhân viên phòng tiêu thụ Công ty TNHH nhà nước một thành viên điện cơ Thống nhất.
Other Titles: Research and propose solution to improve satisfaction of staff of consumption department of Thong Nhan electromechanical company, limited.
Authors: Hoàng, Mạnh Hưng
Advisor: Trần, Thị Lan Hương
Keywords: Quản trị nhân lực; Sự hài lòng; Công ty TNHH nhà nước MTV điện cơ Thống nhất
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về động cơ làm việc và sự hài lòng của nhân viên ; đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên phòng tiêu thụ tại công ty TNHH nhà nước một thành viên điện cơ Thống Nhất và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên phòng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6697
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272999.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272999-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 97,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.