Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đề xuất giải pháp huy động vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Authors: Lê, Văn Vịnh
Advisor: Nguyễn, Hồng Liên
Keywords: Huy động vốn; Phát triển cơ sở hạ tầng; Thái Nguyên
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vấn đề huy động vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; thực trạng huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Thái Nguyên trong thời gian qua; các giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở Thái Nguyên trong thời gian tới.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6730
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272128.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272128-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 202,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.