Thông tin tài liệu


Title: Một số hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần FPT
Authors: Nguyễn, Hồng Anh
Advisor: Ngô, Văn Vượng
Keywords: Quản trị nhân lực; Công ty CP FPT
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết chung về Quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ; phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần FPT và đưa ra một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6853
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000272757.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000272757-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 195,97 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.