Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống đo đếm điện năng trong thị trường điện cạnh tranh
Authors: Hoàng Thị Thu Hà
Advisor: Trần Đình Long
Keywords: Điện; Hệ thống điện; Hệ thống đo
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về thị trường điện Việt Nam và hiện trạng hệ thống đo đếm điện năng. Yêu cầu chức năng của hệ thống đo đếm điện năng và vị trí đo đếm. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống đo đếm điện năng. Một số công nghệ tiên tiến có tiềm năng ứng dụng cho hệ thống đo đếm điện năng của Việt Nam
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/687
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254530.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254530-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 160,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.