Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21
Authors: Phương, Thị Mai
Advisor: Lê, Linh Lương
Keywords: Quản trị nhân lực
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận cơ bản về quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên hóa chất 21. Một số giải pháp Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6936
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000271397.pdf
    Restricted Access
  • Size : 791,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000271397-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.