Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Ngô, Phúc Hạnh
Keywords: Chất lượng đào tạo; Trường CĐ nghề Kinh tế kỹ thuật Vinatex
Issue Date: 2013
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo. Đánh giá chất lượng đào tạo trường Cao đẳng nghề Kinh tế - kỹ thuật Vinatex. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vinatex.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/6961
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000271443.pdf
    Restricted Access
  • Size : 935,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000271443-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.