Bg-Điện (9)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9

 • 000000232073.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Văn Hải;  Advisor : Tạ Cao Minh (2007)

 • Giới thiệu khái quát về động cơ đồng bộ kích từ nam châm vĩnh cửu cùng các phương trình động học. Các phương pháp điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Nghiên cứu sơ đồ điều khiển trực tiếp moment cho động cơ đồng bộ. Nâng cao chất lượng hệ truyền động động cơ đồgn bộ nam châm vĩnh cửu điều khiển trực tiếp moment

 • 000000254889.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Khang (2012)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường dạy nghề. Đánh giá chất lượng đào tạo hệ Trung cấp nghề Hệ thống điện tại trường Cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ Trung cấp nghề Hệ thống điện tại trường Cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam.

 • Gt7.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Hoàng Minh Sơn (2006)

 • Trình bày các vấn đề về mạng truyền thông công nghiệp, cơ sở kỹ thuật, các thành phần hệ thống mạng, các hệ thống bus tiêu biểu và một số vấn đề trong tích hợp hệ thống.

 • Gt8.pdf.jpg
 • Book


 • Authors : Nguyễn Doãn Phước (2005)

 • giới thiệu một vài phương pháp về nhận dạng hệ thống. Phương hướng chọn lựa từ mô hình không tham số với công cụ phân tích phổ tín hiệu làm nền cho công việc nhận dạng tham số mô hình liên tục tuyến tính và mô hình rời rạc tuyến tính...