Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên
Authors: Hoàng, Tiến Việt
Advisor: Đào, Thanh Bình
Keywords: Quản trị tài chính; Công ty CP cơ điện luyện kim Thái Nguyên; Thái Nguyên
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. Thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên. Một số giải pháp và khuyến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cơ điện luyện kim Thái Nguyên.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7161
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273470.pdf
    Restricted Access
  • Size : 7,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273470-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.