Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàng Mai
Authors: Phạm, Thị Biên Thùy
Advisor: Phạm, Thị Kim Ngọc
Keywords: Hài lòng của khách hàng; Vietinbank Hoàng Mai
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn hệ thống hóa những vấn đề cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, phân tích thực trạng về sự hài lòng khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - chi nhánh Hoàng Mai và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng cho khách hàng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7247
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295454.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295454-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 157,29 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.