Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác tiền lương tại Công ty cổ phần thiết kế Công nghiệp hóa chất.
Authors: Nguyễn, Tuyết Chinh
Advisor: Đào, Thanh Bình
Keywords: Tiền lương; Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về tiền lương và công tác tiền lương trong doanh nghiệp, phân tích thực trạng công tác tiền lương tại Công ty cổ phần thiết kế công nghiệp hóa chất và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương cho công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7256
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273828.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273828.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 172,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.