Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nhằm phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Authors: Nguyễn, Huy Thịnh
Advisor: Phạm, Thị Thanh Hồng
Keywords: Thương mại điện tử; Quảng Ninh
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về thương mại điện tử, thực trạng ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát triển thương mại điện tử cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7267
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 295077.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 295077.TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 104,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.