Thông tin tài liệu


Title: Hoạch địch chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội giai đoạn 2015-2020
Authors: Ong, Khắc Quế
Advisor: Nguyễn, Ái Đoàn
Keywords: Quản trị chiến lược; Viễn thông Hà Nội
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các cơ sở lý thuyết về chiến lược, các quy trình lập chiến lược và các công vụ hoạch địch chiến lược; Phân tích các căn cứ hoạch địch chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội; Một số giải pháp chiến lược kinh doanh cho Viễn thông Hà Nội đến năm 2020.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7271
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273606.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273606-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 187 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.