Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ và giải pháp an ninh toàn cầu.
Authors: Ngô, Thị Khánh Thy
Advisor: Nguyễn, Thị Mai Anh
Keywords: Chất lượng dich vụ; Hài lòng của khách hàng; Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ và giải pháp an ninh toàn cầu.
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày khái quát lý thuyết về chất lượng địch vụ bao gồm dịch vụ, chất lượng dịch vụ, nhân tố ảnh hưởng và mô hình SERVQUAL, SERVPERF, từ đó phân tích và đề xuất các giải pháp đề nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của Công ty dịch vụ bảo vệ và an ninh toàn cầu.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7272
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273091.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 821,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273091_TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 138,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.