Thông tin tài liệu


Title: Đo lường và đề xuất các giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên đội ngũ quản lý cây xanh tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đo thị Việt Trì
Authors: Nguyễn, Mạnh Hảo
Advisor: Cao, Tô Linh
Keywords: Động lực làm việc; Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc cho nhân viên, nêu thực trạng công tác tạo động lực cho nhân viên khối văn phòng tại Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tạo động lực cho nhân viên của công ty.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7274
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273094.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273094_TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 201,56 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.