Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư lưới điện tại Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc
Authors: Lê, Nam Long
Advisor: Phạm, Cảnh Huy
Keywords: Quản trị dự án; Lưới điện; Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề cơ bản về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư; Phân tích hiệu quả dự án đầu tư Đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa; Các biện pháp giảm thiểu lãng phí, tiết kiệm chi phí, nhằm đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả dự án đầu tư.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7276
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273660.PDF
    Restricted Access
  • Size : 729,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273660-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 122,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.