Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng và nâng cao năng lực của người cán bộ Đoàn cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước hiện nay qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Đình Hùng
Advisor: Lê, Thị Anh Vân
Keywords: Quản trị nhân lực; Cán bộ Đoàn; Nghệ An
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về năng lực lãnh đạo của cán bộ đoàn cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH; Phân tích thực trạng năng lực lãnh đạo của người cán bộ đoàn cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước hiện nay qua thực tiễn tại tỉnh Nghệ An; Giải pháp xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ đoàn cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7278
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273682.PDF
    Restricted Access
  • Size : 674,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273682-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 122,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.