Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình kiểm định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho các nhà máy nhiệt điện cỡ nhỏ và trung bình
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Nguyễn Sỹ Mão
Keywords: Nhiệt điện; Nhà máy; Kiểm định
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về các vấn đề của đề tài. Tổng quan về vai trò vị trí công tác kiểm định và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của lò hơi trong nhà máy điện. Tác động đối với chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng và tiết kiệm năng lượng. Mục tiêu và nội dung công tác kiểm định và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật. Áp dụng quy trình kiểm định cho một dự án cụ thể tại Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Máy năng lượng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/728
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253236.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,35 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253236-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 159,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.