Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát ứng dụng hệ SCADA cho trạm biến áp Vĩnh Yên
Authors: Ngô Thị Hoàng Hà
Advisor: Nguyễn Trọng Thuần
Keywords: Hệ thống điện; Biến áp; Điều khiển
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về SCADA và SCADA trạm biến áp. Giới thiệu trạm biến áp Vĩnh Yên. Mô tả hệ SCADA cho trạm biến áp Vĩnh Yên. Khảo sát phần mềm MicroSCADA Pro SYS 600. Thiết kế chương trình điều khiển quản lý hệ thống điện bằng máy tính cho một số thiết bị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/731
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253214.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253214-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 133,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.