Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực cho Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp
Authors: Nguyễn, Như Vĩnh
Advisor: Phạm, Cảnh Huy
Keywords: Quản trị nhân lực; Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những khái niệm về, vai trò, và các nội dung cơ bản của quản trị nguồn nhân lực từ đó đưa ra được những định hướng giải pháp cho các chương tiếp theo; Phân tích thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực như công tác đào tạo, công tác tuyển dụng, chính sách lương bổng và chế độ đãi ngộ tại Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công Nghiệp; Một số giải pháp, hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân lực, hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện chính sách lương bổng và đãi nghộ, hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện và đưa ra một số kiến nghị với Bộ GD&ĐT và lãnh đạo nhà trường
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7353
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273149.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273149-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,46 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.