Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hòa
Advisor: Ngô, Trần Ánh
Keywords: Quản trị nhân lực; Điện lực Long Biên
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý thuyết chung về Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng Công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên. Giải pháp hoàn thiện Công tác quản trị nhân lực tại Công ty Điện lực Long Biên
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7358
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273404.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273404-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.