Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hương
Advisor: Vũ, Thị Minh Hiền
Keywords: Quản lý nhân lực; Công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày khái quát lý thuyết về quản trị nhân sự; Giới thiệu về Công ty cổ phần may Sông Hồng: cơ cấu tổ chức, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh đã đạt được; Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển nhân sự, các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần may Sông Hồng Nam Định.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7367
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273134.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273134-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 164,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.