Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Văn phòng Chính phủ
Authors: Hoàng, Thị Hà
Advisor: Lê, Hiếu Học
Keywords: Quản trị nhân lực; Đào tạo; Văn phòng Chính phủ
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Phân tích thực trạng hoạt động đào tạo và phát triển nhân lực tại Văn phòng Chính phủ. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại Văn phòng Chính phủ.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7368
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273189.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273189-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 163,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.