Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu lập trình nâng cao Macro cho máy phay CNC BRIDGEPORT-TC1
Authors: Sout Chay Soar Vi Xay
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Chế tạo máy; Máy CNC
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy phay CNC BRIDGEPORT-TC1. Kỹ thuật lập trình máy phay CNC. Nghiên cứu lập trình Macro A và Macro B. Ứng dụng triển khai chương trình Macro cho trung tâm gia công BRIDGEPORT-TC1 để mở rộng khả năng của máy.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/739
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000232089.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.