Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ ở tỉnh Phú Thọ
Authors: Dương, Hoàng Phúc
Advisor: Nguyễn, Danh Nguyên
Keywords: Quản trị nhân lực; Công trình giao thông đường bộ Phú Thọ; Phú Thọ
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển cán bộ quản lý. Phân tích, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác đào tạo, phát triển cán bộ QLDA tại các Ban QLDA XD công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Một số giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ QLDA xây dựng công trình giao thông đường bộ tại các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7440
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273604.PDF
    Restricted Access
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273604-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 191,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.