Thông tin tài liệu


Title: Đo lường sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Phúc Yên
Authors: Hoàng, Thị Diệu Linh
Advisor: Cao, Tô Linh
Keywords: Hài lòng của khách hàng; Vietinbank Phúc Yên
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu của đề tài, khảo sát sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Vietinbank chi nhánh Phúc Yên từ đó đề xuất giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7460
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295354.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295354-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 711,17 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.