Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Quảng Ninh
Authors: Vũ, Hồng Giang
Advisor: Trần, Việt Hà
Keywords: Kinh doanh; Điện năng; Công ty Điện lực Quảng Ninh
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn giới thiệu tổng quan về công tác kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực, phân tích thực trạng công tác kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Quảng Ninh và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kinh doanh điện năng tại Công ty Điện lực Quảng Ninh
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7476
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295522.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295522-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 141,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.