Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ cấp giấy chứng nhận ĐKKD tại Sở kế hoach và Đầu tư tỉnh Hoà Bình
Authors: Vũ, Đức Dũng
Advisor: Nguyễn, Đăng Tuệ
Keywords: Hài lòng của khách hàng; Sở kế hoach và Đầu tư tỉnh Hoà Bình
Issue Date: 2014
Publisher: Viện Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Luận văn trình bày cơ sở lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng, phân tích thực trạng sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ về cấp giấy chứng nhận ĐKKD tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại sở.
Description: Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/7583
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295388.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung chính
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295388-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 109,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.